Ters Osmoz Çalışma Prensibi

  

 

 Ters Ozmoz Sistemlerinin Çalışma Prensibleri

Ters ozmoz işleminin çalışma prensibi cihaz üzerinde bulunan membranlar sayesindedir. Su membranlar üzerinde bulunan gözeneklerden, yüksek basınç altında geçmeye zorlanır. Bu işlem esnasında su molekülleri ve bazı inorganik moleküller bu gözeneklerden geçebilirken suyun içindeki diğer maddelerin çoğu bu gözeneklerden geçemez ve konsantre su olarak dışarı atılır. Yapısı gereği membran filtreden ancak su iyonları geçebilir. Yapılan bu işlem diğer filtrasyon sistemlerine göre istenilen kapasitede çok daha iyi su kalitesi elde etmeye olanak verir. Gelişen teknoloji ile beraber tamamen otomatik ters ozmoz cihazları üretimi mümkün olmuş ve istenilen debide yüksek kaliteli su eldesi ile ters ozmoz cihazları profesyonel arıtımda üst sıralara yükselmiştir.

Ters ozmoz çıkışında suyun debisi çok düşük olacağından ayrıca depolanması şarttır. Ters ozmoz cihazlarının şasesi paslanmaz çelikten üretilir. Çalışması için gereken tüm ekipmanlar üzerindedir.

Ozmoz olayı doğada canlıların yaşamında çok önemli bir role sahiptir. OZMOZ ilkesini bilmeden Ters Ozmozu anlamak zordur. OZMOZ  olayı doğada bitki köklerinin topraktan suyu almaları, beden içindeki hücrelerin beslenmesi için kandan sıvı alıp vermeleri, böbreklerde kanın idrardan ayrılması gibi birçok yerde kusursuz olarak çalışmaktadır. OZMOZ ile topraktaki sular, bitki kökü üzerindeki zarı açarak daha çok tuzlu olan bitki içindeki suların içine girer. Oysa toprak içindeki suyun basıncı yüksek bir ağacın kökündeki suyun basıncından daha azdır. Buna rağmen, topraktaki az mineralli su 100 metre yükseklikteki ağacın dahi kökü içine girer ve böylece ağaç ihtiyacı olan suyu ve mineralleri alır ve yaşamına devam eder. Bu doğa olayı az mineralli suyun daha çok mineralli suya kıyasla bir basıncı olduğunu kanıtlar. Suların tuzluluk (mineral) farkından doğan bu ozmotik basınç sayesinde, aynı atmosferik basınç altında bulunan su, canlıları veya hücreleri ayıran zardan (yani membrandan) diğer tarafa kolayca geçer. Bu doğa olayında, bir zar ile ayrılan sular arasında bildiğimiz bileşik kaplar kanunu geçerli değildir.

Ters Ozmoz (TO) cihazlar ile bu doğa olayı tersine işleterek çok kötü ve tuzlu sulardan iyi su elde etmek mümkün oluyor. Şemadaki gibi, bir kabı yarı geçirgen TO membranı ile ikiye ayırırsak, bir tarafa deniz suyu ve diğer tarafa saf su koyarsak, saf suyun deniz suyu tarafına geçmesini engellemek için deniz suyu tarafına basınç uygulamamız gerekir. Ters Ozmoz olarak adlandırılan bu teknik ile imal edilmiş cihazlar bugün tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ilaç sanayiden tekstil boyahanelerine, çeşitli meşrubat üretiminden her türlü içme suyu üretimine kadar bir çok yerde karşımıza çıkıyor.

TO cihazının çalışma şekli insan ve hayvandaki böbreklerin çalışmasına benzer. Böbrek, kandaki zararlı nesneleri ayırır ve bir miktar su ile bunları idrar olarak vücut dışına atar. TO cihazı da sudaki mineralleri ayırır ve bunları dışarı atabilmek için bir miktar suya ihtiyacı vardır. Mineralleri atmak için yeterli miktarda su olmazsa, aynı böbrek taşı misali TO içinde de taşlar oluşur. 

 

 Kum ve Çakıl Filtreler, Kum Filtre, Çakıl Filtre, kum ve çakıl filtreleri, Su Yumuşatma Tesisatları, Su Yumuşatma, Yumuşatma, atıksu, atık su, demineralizasyon sistemleri, demineralizasyon, iyon değiştiriciler, iyon değiştiricileri, iyon değiştirici, sistem sunucu, mangan, demir, ultrafiltrasyon, Ultra Filtrasyon, nanofiltrasyon, Nano Filtrasyon, mikro filtrasyon, deniz suyu arıtma, saf su, içme suyu arıtma, içme suyu, içme suyu arıtma sistemi, İçme suyu arıtımı, arıtma sistemi, Mikro-Crossflow-Filtrasyon, Demir Arıtma, demiri ayırma, Mangan Arıtma, Sudan manganı ayırma, manganı ayırma, sedimentasyon, Detoksifikasyon, Ters Osmoz, reverse osmosis, Aktif Karbon, Aktif Karbon Filtre, Kimyasal dezenfeksiyon, biozid, Oksidasyon, oksidasyon, redüksiyon, kimyasal arıtma, Saf su, dezenfekte, Saf su arıtma, Proses suyu, Proses suyu arıtma, taze su arıtma, biyolojik arıtma, su arıtma yöntemi, water treatment, water treatment plant,  saf su sistemi, su temizliği, su temizleme, Ro arıtma, ters ozmoz arıtma, R. Osmosis su arıtma fiyatları ankara, coolpex su arıtma, 3t su arıtma, hayzek su arıtma

 


Bilgiler