Reverse Osmosis Su Arıtma

 

 

 

 


Ters ozmos, suyun içindeki istenmeyen tüm mineralleri sudan ayıran ve saf su ve içme suyu teminine yönelik olarak kullanılan membran filtrasyon sisteminin adıdır. Bu sistemler çapraz akışlı olarak çalışırlar. Bilinen anlamda filtrasyon prosesi değildir. Çünkü membran üzerinde suyun geçişine izin veren gözenekler son derece ufaktır. (Yaklaşık 1 mm'nin 2.000.000'da biri gözenek çapı). Böyle ufak bir gözenekten sadece su molekülleri ve bazı çok ufak inorganik moleküller geçebilmektedir. Diğer moleküller ise konsantre su fazında sistemden dışarı atılır.

reverse osmosis ile ilgili görsel sonucu 

                                                  

              

TERS OZMOZ SU ARITMA SİSTEMLERİ NASIL ÇALIŞIR ?
Ters ozmos üniteler genelde ön filtrasyon aşamaları sonrasında kullanılır. Su önce partikül filtreden geçirilir. Partikül filtrasyon, suyun içinde bulunan 5 mikrondan daha büyük olan tüm partikülleri tutar. (1 mikron = 0.001 mm) Partikül filtrasyon Membranların tıkanmasını engellemek amacı ile kullanılır. Partikül filtrasyondan sonra su aktif karbon filtreden geçirilir. Aktif karbon ile suda istenmeyen koku, tat ve klor tutulur.

Aktif karbon filtreden geçirildikten sonra su, tekrar 1 mikron filtrasyondan geçirilir. Burada daha ince taneciklerin tutulması sağlanır. Bu ünitelerden geçen su ters ozmos membrana verilmeye hazırdır. Ters ozmos membran suyun çözünmüş iyonları tutar. Suyun içindeki bu iyonlar arasında, ağır metaller, sodyum, kurşun, arsenik, nitrat, asbest ve diğer bir çok zararlı iyonlar bulunur. Su ters ozmos membrandan çıktıktan sonra ikinci bir tat düzenleyici post aktif karbon filtreden geçirilir. Ters ozmos üniteden çıkan su son derece güvenilir içme suyudur.

FİLTRASYON SÜRECİ

1.ŞEBEKEDEN GELEN SU İLK OLARAK, 5 MİKRON ÇAPINDA GÖZENEKLERİ BULUNAN SEDİMENT FİLTREDEN GEÇİRİLİR. BU ÖN TORTU FİLTRESİ, SUDA BULUNAN TORTU, KUM, ÇAMUR GİBİ KABA KİRLETİCİLERİ TUTAR.

 

2.SEDİMENT FİLTREDEN GEÇEN SU, İKİNCİ AŞAMADA GRANÜLER AKTİF KARBON FİLTREDEN GEÇİRİLİR. GRANÜLER AKTİF KARBON FİLTRE, OLDUKÇA GENİŞ İÇ YÜZEY ALANINA SAHİP GÖZENEKLERİ SAYESİNDE GÜÇLÜ BİR ADSORBAN OLARAK SUYU KLOR, KÖTÜ TAT VE KOKU VEREN ERİYİK GAZLAR, ORGANİK VE KİMYASAL MADDELERDEN ARITIR.

 

3.AŞAMADA, SU BLOK KARBON FİLTREDEN GEÇİRİLİR. BU FİLTRE, GRANÜLER AKTİF KARBON FİLTREDEN FARKLI OLARAK BİR BLOK HALİNDE OLUP, AYNI ŞEKİLDE SUYUN, KLOR, SUYA KÖTÜ TAT VE KOKU VEREN ÇÖZÜNMÜŞ GAZLAR, ORGANİK VE KİMYASAL MADDELERDEN TEMİZLENMESİNE YARDIM EDER.

 

4.BU 3 ÖN TEMİZLEME FİLTRESİNDEN SONRA, ASIL ARITIM İŞLEMİ R-O MEMBRANDA GERÇEKLEŞİR. SADECE SUYU GEÇİREBİLECEK KÜÇÜKLÜKTEKİ GÖZENEKLERE SAHİP YARI GEÇİRGEN MEMBRAN FİLTREDEN, BASINÇ UYGULANARAK FİLTRE EDİLİR. GÖZENEKLERDEN GEÇEMEYEN TUZ, BAKTERİ, AĞIR METAL, KİMYASAL MADDELER MEMBRANIN GERİSİNDE KALIR.

 

5.SON AŞAMA İÇİLEBİLİR SAFLIĞA KAVUŞAN SUYUN , GÜMÜŞ İYONLU POST KARBON FİLTREDEN GEÇİRİLEREK TATLANDIRILMASI İŞLEMİDİR.

 


Bilgiler