Kmc 10 İnç Blok Karbon Filtre

 
 Kmc Su Arıtma Cihazında kullanılan Filtreleri fonksiyonları ve özellikleri

Sediment Filtre, suyun berrak hale getirilmesi için su içerisinde bulunan yüzer madde ve diğer partikülleri tutar.Gözenek çapı 5 mikron dur.

Granül Aktif Karbon Filtre (GAC), serbest klor, organik maddeler ve sudaki istenmeyen kokuları tutar.

Blok Karbon Filtre (CTO), GAC filtreye ilave ikinci bir karbon filtredir. İkinci bir karbon filtre fonksiyonu yaptığı gibi toz halinde olmayıp katı blok halinde olduğundan birinci karbon filtre olan GAC'dan kaçabilecek karbon tozlarını ve partikülleri tutarak membrana girmelerini önler.Böylelikle membran filtrenin erken tıkanmasını da önlemiş olur. Gözenek çapı 1 mikron dur.

Membran Filtre, Ters osmoz olayının gerçekleştiği yerdir. Yarı geçirgen bir maddeden yapılmış olan uzun bir film iki kat olarak bir makaraya sarılmıştır. Bu iki kat filmin kenarları arasındaki seperatör ile birlikte birbirine kaynatılmış ve su geçişine kapalıdır. Sadece su iyonlarının çıkışına  müseade eden, uç tarafındaki üzerinde sıralı delikler olan makaraya sarılı ucu haricinde kapalı dar uzun torba gibidir. Bu çift katlı film bir makaraya sarılmşıtır. Sargı aralarına konan seperatör film sayesinde kirli su bu torbanın bütün yüzeylerine ulaşır, basınç etkisiyle temiz su torbanın içine girerek çıkış deliklerinden alınır. Kirli su çapraz akım denen bir akışla film yüzeylerini yalayarak geçerken basınç etkisiyle bir kısım su filmin iç tarafına temiz su olarak geçer. Membran filtrelerin yapısı, basınca ve vakuma dayanıklı, gözenek büyüklükleri mikron seviyesine indirilmiş, çok sık gözeneklerden oluşmuş elek gibidir. Bu tanımlamadan da anlaşılacağı gibi; membran filtrelerin, filtrasyonu yapılan sıvılar üzerinde sadece fiziksel bir işlevi vardır.Membran filtrelerin en önemli özellikleri istenildiğinde kullanıcı tarafından da, filtreye zarar vermeden test edilebilmeleridir. Membran filtreler 0,1 μm ile 10 μm arasında değişen gözenek çaplarında üretilirler.  

Anahtar Kelimeler: Blok karbon, Su arıtmalar için blok karbon. Gac karbon, Aktif karbon, Granül aktif karbon, Pos karbon, Karbon filtre özellikleri.