Kmc 10 İnç 1 Micron Sediment Filtre

Su Arıtma Filtresi Seçimi

İçme suyu arıtma cihazı almadan önce değerlendirmesi gereken hususlar..

En iyi içme suyu arıtma sistemi:

Pek çok uzman reverse osmosis sistemlerinin su arıtma filtre sistemleri içinde en iyi seçim olduğu konusunda hemfikirdirler. Aslında sistemin adı ne olursa olsun bütün arıtma sistemleri aynı zamanda bir filtreleme sistemidir. Buradan da anlaşılıyorki Ürünün kalitesi öncelikle kullanılan fitrelerin kalitesi ile doğru orantılıdır.

İyi bir su arıtabilmemiz için R. Osmoz cihaz en az kaç kademeden oluşur?

En uygun olanı 5 kademeli RO sistemidir. Daha az sayıda filtreden oluşanlar mesela 3- 4 kademeli olanlar daha az kararlıdır, daha kısa sürede tıkanır buda daha sık aralıklarda filtre değiştirmeyi gerekli kılar. (her 4- 6 ayda bir gibi). Diğer taraftan 7-8-9-10 adet filtre kullanmak ise ürün süslemeden başka bir şey değildir. 5 filtreli cihazlar ( Eğer filtreler kaliteli ise ) standartlara uygun  suyu üretmemiz için yeterli olacaktır.

Reverse Osmosis Sistemlerde en doğru filtre sıralaması

R.Ozmos Sistemlerde filtre sıralaması şu şekilde olmalıdır.

1.       5 Mikronluk Sedimet filtre.

2.       5 Mikran Aktif Karbon filtre ( Gac Karbon)

3.       1 Mikron Blok Karbon filtre

4.       Membran Filtre (75-80) gpd

5.       Pos Karbon (Tatlandırıcı) 

Not: 5 Fitreli cihazlarda bulunan son filtrenin içerisinde tatlandırıcı ve mineral tanecikleri beraber bulunur.

Su Filtrasyon Metotları Arasındaki Fark

Bugün piyasada çok çeşitli su arıtıcıları, su filtreleri ve su arıtma metotları vardır ve bunların çoğu memran filtre teknolojisi kullanmadıkları için tek bir kirleticinin arıtılmasına matuftur. (Tortu, kireç, klor) gibi suya sertlik,  bulanıklık ve koku veren unsurları arıtır. Ayrıca (UV) li sistemlerlede suda bulunan yalnızca canlı organizmalar ışınlanarak tehlikleri bertaraf edilir. Su da bulunan diğer yüzlerce kirleticilere (ağır metaller, zehirler, tarım ilaçları) gibi kirleticilere hiçbir etkisi yoktur.

Su daki kirleticileri %98 oranında arıtabilen tek sistem Reverse Osmosis simtemlerdir. Çünkü bu sistemde kullanılan Memran Filtre nin gözenek çapı sadece su iyonlarının geçişine uygundur. Suya kirlilik veren tüm zararlı maddeler,ağır metaller, hatta su içinde bulunması gereken faydalı mineraller dahil hepsi su iyonundan büyük oldukları için geçemezler ve dranaja yönlendirilerek dışarı atılır. Çıkan su ise saf su niteliğnde olup son filtrede bulunan mineraller ile zenginleştirilerk içilebilir hale getirilir.

 

 

İhlas Su arıtma, Hayzek su arıtma, 3t su arıtma, 3t arıtma, Suarıtma filtresi ankara, Sediment filtre, 1 mikron sediment filtre, 5 mikron sediment filtre, Tortu filtresi, İplik filtre