Kimyasasallar ve Su Kirliligi

ZİRAİ İLAÇLAR, BÖCEK İLAÇLARI, KİMYASALLAR VE SU KİRLİLİĞİ 

pesticides and poisons in the water ile ilgili görsel sonucu

Pestisit nedir?

Pestisit, zararlı organizmaları engellemek, kontrol altına almak ya da zararlarını azaltmak için kullanılan madde ya da maddelerden oluşan karışımlardır.Pestisit, kimyasal bir madde, virüs ya da bakteri gibi biyolojik bir ajan, antimikrobik, dezenfektan ya da herhangi bir araç olabilir.Zararlı organizmalar, insanların besin kaynaklarına, mal varlıklarına zarar veren, hastalık yayan böcekler, bitki patojenleri, yabani otlar, yumuşakçalar, kuşlar, memeliler, balıklar, solucanlar ve mikroplar olabilir. Her ne kadar pestisitlerin kullanılmasının bazı yararları olsa da insanlar ve diğer hayvanlar için potansiyel toksisiteleri nedeniyle bazı sorunlar da oluşturabilir.

 PESTİSİTİN ZARARLARI VE İNSAN SAĞLIĞINA ETLİLERİ NELERDİR?

Bir pestisit kimyasal bir madde ya da virüs veya bakteri gibi biyolojik bir ajan olabilir. Kimyasal pestisitlerin çoğu hedef organizmaya seçkin etkinlik gösteremedikleri için hedef organizma dışındaki organizmalarda da çeşitli hastalıklara yol açar hatta öldürücü olabilirler. Birçok pestisit insanlar için de zararlıdır. Kullanıldıkları canlıların yiyecek şeklinde insanlar tarafından kullanılmaları sonucunda insanlarda yaygın hastalıklara ve istenmeyen sıkıntılı durumlara sebep olurlar. Kimyasal pestisitlerin ve etken maddelerinin akut toksik etkileri vardır. Karbamatlar, organofosfatlar ve klorlanmış hidrokarbonları içeren birçok pestisit genetoksik etkiye sahiptir. Tarım ile uğraşan ve pestisite maruz kalan insanlarda yapılan çalışmalarda bu bireylerde yapısal ve sayısal kromozom anomalileri ile kardeş kromatid değişiminde artmalar gözlenmiştir.

Pestisitlerin kronik etkisine maruz kalan tarım işçilerinde birçok genetik hasarın yanı sıra karaciğer, böbrek ve kaslarda bozukluklar görülmüştür. Pestisitin canlılar üzerindeki etkisi fetal yaşamdan itibaren başlamaktadır. Bu ilaçlar plasentadan fetüse geçmekte ve bunun sonucu olarak düşükler, hiperpigmente ve hiperkeratatik çocuk doğumları görülmektedir. Yapılan hayvan deneylerinde ise radyoaktif olarak işaretlenip anneye verilen pestisitin 5 saat sonra plasentadan fetüse geçtiği ve fetüsün göz, sinir sistemi ve karaciğerine yerleştiği gözlenmiştir.

Organofosfatlı ve karbamatlı insektisitler ise etkilerini doğrudan doğruya periferal ve merkezi sinir sistemi üzerinde göstererek canlı yaşamını tehdit etmektedir.

PESTİSİT ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

İnsektisit: Böcek, haşerelere karşı kullanılan ilaçlardır.
Fungusit: Funguslara (Mantar) karşı kullanılan ilaçlardır.
Herbisit: Yabancı otlara karşı kullanılan ilaçlardır.
Mollusit: Yumuşakçalara karşı kullanılan ilaçlardır.
Rodentisit: Kemirgenlere karşı kullanılan ilaçlardır.
Nematisit: Nematotlara karşı kullanılan ilaçlardır.
Akarisit: Akarlara karşı kullanılan ilaçlardır.

Pamuklu ürünlerde de pestisit ve GDO riski var

Organik pamuk kullanılmayan her ürün hatta kadın hijyen ürünleri bile bu riski taşıyor. Ped ve tamponların zararları üzerine televizyonda izlediği bir belgesel ile hayatı değişen İngiliz aktivist ve İngiliz organik ped üreticisi Susie Hewson; "Pamuk tarlalarının ilaçlanması pestisit riskini artırıyor. Kadınların cildine direk olarak değen pestisit onlara zarar verebiliyor. Bu yüzden organik pamuk kadınların, doğum kusurları, kısırlık ve pek çok ciddi hastalıklara yol açan pestisitten uzak kalmalarını sağlıyor. Organik pamuk sertifikası kadın hijyen ürünlerinde bu sebeple çok önemli.” diyor.

 

PESTISITIN KIRLILIĞINI ETKILEYEN FAKTÖRLER NELERDIR ?

 

Drenaj: Tarım arazileri iyi drene edilir ve doğal drenaj genellikle toprak boşaltma kanalları tarafından arttırılır. Aşırı yağış ve sulamadan gelen su her zaman toprak yapısı içinde tutulamaz. Bu nedenle, pestisitler ve kalıntılar (ayrıca nitratlar ve fosfatlar), büyük bir coğrafi alan üzerinde yeraltı suyunu ve taze su kaynaklarını kirletmek için hızlı bir şekilde taşınabilir.

Pestisit: Bireysel pestisitler eşsiz özelliklere sahiptir ve su kirliliği açısından spesifik riski birçok değişken faktör belirler

  • Pestisit formülasyonundaki aktif bileşen
  • Aktif bileşende yabancı madde olarak bulunan kirleticiler
  • Aktif bileşen (ıslatma maddeleri, seyrelticiler veya çözücüler, genişleticiler, yapıştırıcılar, tamponlar, koruyucular ve emülgatörler) ile karıştırılmış katkı maddeleri,
  • Aktif maddenin kimyasal, mikrobik veya fotokimyasal bozunması sırasında oluşan degradasyon
  • Pestisit yarı ömrü: Pestisit ne kadar kararlı olursa yıkılmak o kadar uzun sürer. Bu yarı ömrü açısından ölçülebilir, yıkılmak için daha uzun sürebilir, kalıcılığı o kadar yüksektir. Yarılanma ömrü, tek tek ürünlere özgüdür; spesifik çevre ve uygulama faktörlerine bağlı olarak değişebilir.
  • Topraktaki hareketlilik: Tüm zirai ilaçlar, toprak yapısı boyunca hem dikey hem de yatay olarak benzersiz mobilite özelliklerine sahiptir. Doğrudan toprağa uygulanan artık herbisitler toprağın yapısına bağlanacak şekilde tasarlanmıştır.
  • Suda çözünürlük: Birçok böcek ilacı, su ile uygulanabilir ve hedef tarafından absorp edilebilecek şekilde suda çözünürdür. Pestisitin çözünürlüğü ne kadar yüksekse, sızıntı riski de o kadar yüksektir. Artık herbisitler genellikle toprak bağlanmasına yardımcı olmak için daha düşük çözünürlüklüdür, ancak topraktaki ısrarları diğer problemlere neden olabilir.

Mikrobiyal aktivite: Topraktaki böcek ilacı öncelikle mikrobik aktivite ile parçalanır. Mikrobiyal aktivite ne kadar büyükse bozulma da o kadar hızlı olur. Pestisit kalıntılarının kaybedilmesi, buharlaşma ve fotodekomposition ile de meydana gelebilir.

Toprak sıcaklığı: Toprak mikrobik aktivitesi ve böcek ilacı arızası büyük ölçüde toprak sıcaklığına bağlıdır. 

Arıtma Yüzeyi: Beton veya asfalt gibi sert yüzeylere (örneğin, bahçe yolları ve tahliye yolları) uygulanan artık herbisitler gibi pestisitler, özellikle yağış sonrasında su yollarına ve hedef olmayan bölgelere doğru harekete geçmek için hiçbir şeyden etkilenmez ve özellikle savunmasızdır. Pestisit toprağa uygulandığında bu riskler büyük ölçüde azaltılır. Bu nedenle, sudaki böcek ilacı çoğu zaman tarım dışı kullanım sonucunda ortaya çıkabilir. 

Uygulama oranı: Uygulanan böcek ilacı miktarı arttıkça, daha uzun konsantrasyonlar kalır.

Pestisitin kirliliğini etkileyen diğer bir faktör de yağışın yüksek seviyelerde olmasıdır. Zira yağış seviyesinin yüksek olması pestisitlerin kirletilmesi riskini arttırır. Su yollarına doğru hareket, yağmura maruz kaldıktan sonra zararlılardan ve hedef bölgelerden boşaltma kanallarına doğrudan yıkanarak gerçekleşir. Ayrıca, zehirli suyun emilim bölgelerinden su ve zemin erozyonu yoluyla suyun içine çektiği muamele görmüş toprak üzerinde yer değiştirmesiyle zemin yapısında oluşabilir.

YÜZEY SULARINDA PESTISIT İZLEME METOTLARI

Pestisitlerin verileri genellikle dünyanın birçok bölgesinde ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde zayıf kalmaktadır. Pek çok batı ülkenin izleme programına temel zirai mücadele ilaçları dahildir, ancak analiz maliyeti ve yılın kritik zamanlarında (zirai ilaç kullanım periyotlarıyla bağlantılı olarak) örnekleme zorunluluğu sıklıkla kapsamlı bir veri setinin geliştirilmesini engellemektedir. Birçok gelişmekte olan ülke yetersiz tesislerin, saf olmayan reaktiflerin ve mali kısıtlamaların sorunlarından dolayı organik kimyasal analiz gerçekleştirmekte güçlük çekiyor. Özel pestisitlerin varlığı / yokluğu için immünoassay prosedürlerini kullanan yeni teknikler, maliyetleri düşürebilir ve güvenilirliği artırabilir. Bir başka sorun, bazı zirai ilaçların rutin olarak izlenmesindeki analitik tespit seviyelerinin, insan sağlığının korunması için varlığını / yokluğunu belirlemek için fazla yüksek olabilmesidir. Bu nedenle, ND (belirlenemez) değerleri, kimyasalın, sudaki yaşama ve insan sağlığına zararlı olabilecek konsantrasyonlarda bulunmadığının kanıtı değildir. Bu analitik problem Amerika Birleşik Devletleri'nde mevcut olduğunu, gelişmekte olan ülkelerde böcek ilaclarından insan sağlığına karşı koruma için kullanılabilecek su kalitesi verileri üretme sorununun son derece ciddi olması gerektiğini önermektedir. Ayrıca, tespit limitleri, organik kirleticiler için analiz ederken çevresel kimyagerlerin karşılaştığı birçok analitik problemin sadece biridir. Pestisit izlemesi, en uygun ortamı (su, tortu, biyota) örnekleyebilen, insan sağlığı ve ekosistem koruması için anlam taşıyan algılama seviyelerini uygulayabilen pestisit uygulama periyotlarına cevap verebilen oldukça esnek alan ve laboratuvar programları gerektirir, tarihsel kullanım eserleri ile şimdiki kullanımda olan eserler arasında ayrım yapan pestisitler arasında ayrımcılık yapabilir. Suda yüksek çözünürlüğü olan zirai ilaçlar için izleme, böcek ilacı kullanım periyotlarıyla yakından bağlantılı olmalıdır.

PESTISITLERIN ETKILERI

Pestisitlerin sağlık üzerindeki etkileri pestisit türüne bağlıdır. Organofosfatlar ve karbamatlar gibi bazıları sinir sistemini etkiler. Diğerleri cildi veya gözleri tahriş edebilir. Bazı zirai ilaçlar kanserojen olabilir (kansere neden olabilirler). Diğerleri vücuttaki hormonu veya endokrin sistemi etkileyebilir.

Düzenleyici kuruluşlar, pestisitlerin içme suyu kaynaklarında bulunup bulunmadığı ve etkileri konusunda uzun süredir anlaşmışlardır. Bununla birlikte, kimyasal karışımların insanlar üzerindeki ve çevre üzerindeki potansiyel etkilerini anlamak, bilim adamları ve düzenleyici kurumların karşı karşıya bulunduğu en karmaşık problemlerden biridir.

USEPA (USEPA, 1986, 2000b) ve diğer ajanslar (ATSDR, 2004b) tarafından kimyasal karışımlara maruz kalmadan potansiyel etkileri değerlendirmek için yönergeler ve ayrıntılı prosedürler sağlanmış olmasına rağmen, ortamda meydana gelen karışımların karmaşıklığı nedeniyle uygulama zordu ve karışımların toksisitesi hakkındaki verilerin yetersizliği. Çoğu toksikolojik test, tek bir kimyasal madde üzerinde (genellikle yüksek maruz kalma seviyelerinde) yapılırken, insan ve ekolojik maruziyetlerin çoğu, nispeten düşük dozlarda kimyasal karışımlara uygulanır.

İnsanlar, böcek ilacı karışımlarına maruz kalabilirler ve böylesi su içme suyu kaynağı olarak kullanılıyorsa ve eğer arıtma pestisit bileşiklerini ortadan kaldırmazsa, akarsu ve yeraltı suyunda bulunan bozunumlarına maruz kalabilir. Sucul organizmalar akarsularda oluşan karışımlara maruz bırakılır. Pestisit karışımları ortak kaynaklardan (nokta kaynakları gibi) veya çok noktasal olmayan kaynaklardan türetilebilir ve farklı toksisite mekanizmalarına sahip birçok farklı pestisit bileşiği içerebilir. Pestisit karışımlarının düzenlenmesi ve değerlendirilmesi için USEPA ve diğer kuruluşlar tarafından alınan mevcut yaklaşımlar mevcut bilgi ve bilgi boşluklarının bir göstergesi olmaktadır.

İçme suyunda ortaya çıkabilecek böcek ilacı karışımlarında insanlara potansiyel risklerin değerlendirilmesi ve yönetimi öncelikle USEPA ve Zehirli Maddeler ve Hastalıklar Kayıt Ajansı (ATSDR) tarafından Federal düzeyde ele alınmaktadır. Kimyasal karışımların insan sağlığı üzerindeki potansiyel etkilerine dikkat çok kapsamlı atık santralleri için Kapsamlı Çevre Koruma, Tazminat ve Sorumluluk Yasası (CERCLA) uygulanmasının bir parçası olarak gerekli risk değerlendirmeleri ile ilişkilendirilmiştir, ancak pestisit karışımlarının spesifik değerlendirmesi de şimdi Gıda Kalite Koruma Yasası (FQPA) gereksinimlerini karşılamak için 1996 yılında gerçekleşen. USEPA da konut ve içme suyu kaynakları ülke genelinde potansiyel maruz kalma önemli farklılık nedeniyle bölgesel maruz kalma çalışmaları.

USEPA bugüne kadar dört farklı kimyasal sınıfın (organofosfat, N-metil karbamat, triazin ve kloroasetanilit) her birinin içinde belirli spesifik pestisit bileşiklerinin ortak bir toksisite mekanizmasına sahip olduğunu ve potansiyel etkilerini daha iyi tanımlamak için kümülatif risk değerlendirmeleri gerektiğini tespit etmiştir İnsanın her sınıfta çoklu zehir ilaçlarına maruz kalması. USEPA'nın Araştırma ve Geliştirme Dairesi, Ulusal Çevre Değerlendirmesi Merkezi, toplu risk değerlendirme yaklaşımını destekleyen ekolojik risk değerlendirme kılavuzlarını tamamlamış olmasına rağmen, kimyasal karışımların sudaki yaşam üzerindeki potansiyel etkileri insan sağlığı kadar fazla ilgi görmemiştir ( USEPA, 2003f).

Pestisit karışımlarının sudaki yaşam üzerindeki potansiyel etkileri Ulusal Kirletici Boşalma Eleme Sistemi (NPDES) izinleri veya tehlikeli atık alanlarının değerlendirilmesinin bir parçası olarak da düşünülebilir. USEPA tarafından NPDES izinleri için değerlendirmeler yapmak için geliştirilen prosedürler hem atık su hem de alıcı sular için "bütün atık toksisite" (WET) testleri olarak adlandırılan bir test paketi içerir.

Mayınlı olarak zararlı kimyasallara maruz kalma, bir dizi başka tehlike oluşturuyor, Mayıs 2004'te yapılan Çevre Sağlığı Perspektifleri'nde yapılan bir çalışma. Araştırmacılar, ilk beş ila yedi güne karşılık gelen bir dönemde fare embriyolarına zarar verme yetenekleri nedeniyle araştırmacılar, yer altı suyu kirletici 2,4-diklorofenoksiasetik asit (2,4-D), atrazin ve dikamba da dahil olmak üzere birçok yaygın çim ve bahçe kimyasallarını test ettiler insan anlayışı. Bu üç kimyasal madde, dokuz diğer ortak bileşik ile birlikte embriyolar arasında hücre ölümünde artışa neden oldu.

Atrazin, klorpirifos ve turbufos, bir embriyonun bir sonraki gelişim evresi olan blastokiste ilerleme olasılığını azalttı. Deneyler, ortalama bir kişinin kimyasal uygulama sırasında maruz kalabileceği konsantrasyonlar kullanılarak veya kirli yer altı suyunu emerek gerçekleştirildi. Özellikle Atrazin, ABD genelinde Orta Batı'da olmak üzere 3.600 içme suyu sisteminden etkilenmiş olabilir. Araştırmacılar, "Pestisit kaynaklı hasar, embriyo gelişiminin çok erken bir döneminde ve insanlar için sağlık üzerinde olumsuz etkileri olmayan pestisit konsantrasyonlarında ortaya çıkabilir" diye yazdı.

PESTISITLERI VE KULLANIMLARINI KIM DÜZENLIYOR?

EPA, birincil pestisit düzenleyici ajansıdır. Federal İnsektisit, Fungisit ve Rodentisit Yasası (FIFRA) uyarınca, böcek ilacı içeren tüm ürünler, yasal olarak satılabilmesi veya dağıtılabilmesi için önce EPA'ya kayıtlı olmalıdır. EPA tescili, böcek ilacı kayıt ettirenlerinin pestisit kullanımıyla ilgili risklerle ilgili gerekli bilimsel araştırma verilerini sunması, EPA'nın verileri gözden geçirmesi ve EPA'nın verileri kabul edilebilir bulması anlamına gelmesi anlamına gelmektedir. Aslında, EPA'nın, herhangi bir zirai ilaç ürününe, Ajans bilimsel verilerle ürünün güvenli bir şekilde kullanılabileceği konusunda kayıt yaptırması yasadışıdır.

EPA bir pestisit ürününün kullanımını onaylamadan önce, yeterli bilimsel veriye dayanılarak, ürünün önerilen kullanım talimatlarına göre güvenli bir şekilde kullanılabileceğini bulması gerekir. Sonradan, sağlığa veya çevreye bakılmaksızın, ürünün muhtemel veya olumsuz yanıkları üzerine açığa çıkan yeni bilgiler, derhal EPA'ya bildirilmelidir. Ayrıca, EPA yeni bir kullanımın her onaylandığında veya ürünün kullanım talimatlarında değişiklik yapıldığında güvenlik bulgusunu yeniden değerlendirmelidir.

Pestisitlerin kullanımı için onaylanmasında önemli bir husus, insanlar için mantıksız bir risk oluşturup oluşturmadığıdır. EPA, bireysel pestisit aktif maddelerin yanı sıra, zehirli etkilere sahip böcek ilacı gruplarıyla ilişkili riskleri değerlendirir. Bu ikinci değerlendirme, toplu risk değerlendirmesi olarak adlandırılır ve bir defada maruz kalma ile ilişkili riski vücutta aynı şekilde davranan çoklu zehir ilaçlarına değerlendirmek üzere tasarlanmıştır.

NE YAPILABILIR?

Çözüm böcek ilacı ve herbisit kullanımını en aza indirgemek ve mümkünse alternatifleri kullanmak ve pestisit uygulaması zamanlamasına ilişkin olanlar da dahil olmak üzere tüm yönergelerin ve uyarıların yağış veya sulama nedeniyle potansiyel akışı önlemek için kullanılmadan önce okunmasını sağlamaktır. Sadece kullandığınız kadar karıştırın. Kaldırım kenarları ile çim veya bahçe kimyasalları uyguladığınız yer arasında bir metrelik tampon bölge bırakın. Bu, sprinklerin veya yağmur yağmalanmasının bu kimyasalları oluk ve fırtına drenajına yıkamasına yardımcı olacaktır. Geçirimsiz yüzeylere veya su kütlelerine yakın granül böcek ilacı uygulamak için bir damla yayıcı kullanın. Bir granül ürün yanlışlıkla yaya yoluna sürülürse veya döşenirse, ürünü çimlerin içine sürün veya serpme makinasına veya kabın içine yerleştirin. Kazayla sızan sıvıların kurumasına izin verin; kaldırımdan su ile yıkamayın. Sıvı zararlıların dökülmesi fazla miktarda ürünün kalsine kil veya emici pedler gibi emici maddelerle emilerek mümkün olduğunca alınması gerekir. Pestisitleri yalnızca önemli bir sorunuz olduğunda kullanın ve daha az toksik alternatifler kullanmayı ciddi olarak düşünün. Yağış mevsimi bittikten sonra kimyasal kullanın, yağmurun nereden çıktığına asla karar verilmez, zira pestisit ve herbisitlerdeki toksinler, yağmur yağdığı zaman fırtına kanalizasyonlarına ve akarsulara akan çim ve bahçeler oluşturabilir. Kullanılmayan zehir ilaçlarını düzgün şekilde atın. Yağış mevsimi bittikten sonra kimyasal kullanın, yağmurun nereden çıktığına asla karar verilmez, zira pestisit ve herbisitlerdeki toksinler, yağmur yağdığı zaman fırtına kanalizasyonlarına ve akarsulara akan çim ve bahçeler oluşturabilir. Kullanılmayan zehir ilaçlarını düzgün şekilde atın. Yağış mevsimi bittikten sonra kimyasal kullanın, yağmurun nereden çıktığına asla karar verilmez, zira pestisit ve herbisitlerdeki toksinler, yağmur yağdığı zaman fırtına kanalizasyonlarına ve akarsulara akan çim ve bahçeler oluşturabilir. Kullanılmayan zehir ilaçlarını düzgün şekilde atın.

 

 ÜRÜN FİYATLARI 

 KMC ARITMA SİSTEMLERİ, SU ARITMA  CİHAZLARI VE EKİPMANLARI ALANINDA FAALİYET GÖSTERMEKTEDİR

 

FAALİYET ALANIMIZ

REVERSE OZMOS SU ARITMA SİSTEMLERİ 

EVSEL SU ARITMA SİSTEMLERİ

BİNA TİPİ SU ARITMA SİSTEMLERİ

İŞ YERİ SU ARITMA SİSTEMLERİ

KUYU SUYU ARITMA SİSTEMLERİ

ENDÜSTRİYEL SU ARITMA SİSTEMLERİ

ULTRAVİOLE SU ARITMA SİSTEMLERİ

SU DEZENFEKTE SİSTEMLERİ

SU YUMUŞATMA SİSTEMLERİ

SU ARITMA YEDEK PARÇALARI

SU ARITMA FİLTRELERİ

 

 

Bilgiler