Arsenik ve insan sağlığına etkileri

Arsenik Nedir.

Metal ile ametal arasında bir özelliğe sahip olan arsenik yerkabuğunda en çok bulunan elementlerden biridir. Aynı zamanda toksik ve kanserojen bir maddedir. Suda en çok bulunan inorganik arsenik türleri arsenit (As(III)) ve arsenattır (As(V)). Arseniğin türünü ve dağılımını suyun pH’ı, redoks potansiyeli ve sülfür, demir ve kalsiyum gibi kompleks iyonların varlığı belirler. Dünyada birçok bölgede doğal olarak oluşan yeraltı suyu arsenik kirliliği nedeniyle çok sayıda kişi arsenik zehirlenmesi riski ile karşı karşıya kalmıştır. Türkiye’de de özellikle batı bölgelerde, içme sularında arsenik için belirlenen maksimum kirletici seviyesi olan 10 ?g/L’den daha yüksek miktarda arsenik konsantrasyonlarına rastlanmıştır. Kuyu sularında doğal olarak oluşan arsenik kirliliği suyun bulunduğu derinlikteki kaya türü, mineral ve cevher yapıdan kaynaklanmaktadır.

 Elemet Özellikleri

          Atom numarası: 33

          Simge: As

          Kütle numarası: 74.992

          Kaynama Noktası (C): 613

          Erime Noktası (C): 817

          Yoğunluk: 5.72

          Buharlaşma Isısı: 7.75

          Kaynaşma (Füzyon) Isısı: 6.62

          Elektriksel iletkenlik: 0.029

Isıl iletkenlik: -- Özgül Isı Kapasitesi: 0.082

Arsenik Zehirlenmesinin Türleri.

          Kronik Zehirlenme : İştahsızlık, hafif bulantı, saç dökülmesi, el ve ayak tabanlarında hiperkeratoz, tırnakların kırılganlaşması, kaşıntılar, ağrılı şişlikler basilica belirtileridir.

          Akut Zehirlenme : 200-300 mg kadar arsenik alımı akut arsenik zehirlenmesi oluşturmak için yeterlidir. Ağızda yanma hissini izleyen kısa bir şiddetli gastroenterit, kanlı-sulu ishal, bulantı, kusma görülür.Arsenik alımı izleyen ilk saatlerden itibaren saç ve tırnakların keratin lamelleri arasında birikir

Kronik Arsenik zehirlenmesi belirtileri.

Kronik arsenik zehirlenmesi yavaş ve öldürücü olmayan dozlarla alınarak oluşan bir zehirlenmedir.yavaş yavaş güçten düşme, ishal ya da kabızlık, ciltte tümör gelişimi gösterebilen pullanma ve renk değişikliği, felç ve bilinç bulanıklığıyla ortaya çıkan sinir sistemi bozukluğu, yağ dokusunda bozulma, kansızlık ve tırnaklarda tipik çizgiler belirmesiyle tanınabilir.

Genel Belirtileri

       İştahsızlık

       genel zafiyet

       kusma

       dişetlerinde kanama ve siyah çizgi

       dermatit

       hiperkeratozis :derinin kornea tabakasının aşırı derece büyümesi

       şiddetli deri döküntüsü

       kolik- gaz ağrısı

       nefeste sarımsak kokusu

       el ve ayak tırnaklarında açık lekeler

       anemi

       karaciğer hastalıkları

       kemik iliği depresyonu

         .     el ve ayak tırnaklarında açık lekeler

                hiperkeratozis :derinin kornea tabakasının aşırı derece büyümesi

          dişetlerinde kanama ve siyah çizgi

          dermatit

          şiddetli deri döküntüsü

 İçme sularından arsenik kirliliğinin giderilmesi yöntemleri

1.         Ters ozmoz ( RO )tekniği ile arsenik giderimi: Yalnızca arsenik değil, başkaca mineralleri de % 90 - % 95' oranında ters ozmoz tekniği ile sudan ayrırmak mümkündür. Ters Osmos sistemde bulunan (Memran) filtreden ancak su molekülleri geçebilir. Arsenik ve diğer iyonlar su moleküllerinden çap olarak daha büyük oldukları için geçemezler.

2.         Floklama sonrası filtrasyon: Arsenik, karakteri gereği, doğru pH derecesinde demir iyonlarına bağlanır ve adsorbe edilir. Su da bulunan demire bağlı arseniği membran gibi kaliteli filtrelerde geçirerek büyük oranda arıtmak mümkündür.

3.         İyon değiştirici (Reçine filtre)  ile arsenik giderimi: Su yumuşatma sistemi olarak bilinen iyon değiştirici sistemler ile arsenik ve bununla beraber başkaca mineralleri sudan gidermek mümkündür.

 

4.         Ters ozmoz ( RO )tekniği ile arsenik giderimi: Yalnızca arsenik değil, başkaca mineralleri de % 90 - % 95' oranında ters ozmoz tekniği ile sudan ayrırmak mümkündür. Ters Osmos sistemde bulunan (Memran) filtreden ancak su molekülleri geçebilir. Arsenik ve diğer iyonlar su moleküllerinden çap olarak daha büyük oldukları için geçemezler. 

Reverse Osmosis sistemleri ile ağır eriyiklerin tutulma % de leri:

AMİNYAT

% 98-99

BARYUM

% 96-98

BİKARBONAT

% 90-95

KLORÜRLER

% 90-95

SİYANÜRLER

% 90-95

POTASYUM

% 94-97

MAGNEZYUM

% 95-98

NİTRATLAR

% 85

SELENIYUM

% 94-96

STRONTYUM

% 98-99

HYPOSÜLFİTLER

% 97-98

 

 

AMONİUM

% 85-95

KURŞUN

% 96-98

KALSİYUM

% 95-98

KROMATLAR

% 90-97

FLORÜRLER

% 93-95

MANGANEZ

% 97-98

NİKEL

% 97-99

CİVA

% 95-9


www.kmcsuaritmasistemleri

(Çözüm ortağınız)


Bilgiler