Ana Sayfa Bilgiler İletişim0533 747 32 86
Bilgiler
Kmc Su arıtma Sistemleri, Ph Su Arıtma, Goodtech Su Arıtma, Water Fountai Su Arıtma
Endüstriyel Su Arıtma Sistemleri
Hayzek 3T Goodtech Su Arıtma Cihazı - Kasalı Model Su Arıtmalar - Ev Tipi Su Arıtma Cihazları
Ultrafiltrasyon Sistemleri
Aktif Karbon Filtre Özellikleri
Water Fountain Su Arıtma Cihazı
İyon Degişimi ve Su yumuşatma
İyon Degişimi - Su Yumuşatma
Su Yumuşatma ve Kireç Giderimi
Kmc su arıtma sistemleri San.ve Tic.Ltd.Şti. - Kmc Su Arıtma Fiyatı
Su Arıtma ve Damıtma Yöntemi
Klor Giderim Teknikleri
ULTRAVİYOLE Lİ SU ARITMA CİHAZI
SU ARITMA CİHAZI ARIZALARI VE NEDENLERİ
Sülfatlar ev Sulardaki Sülfatın Arıtımı
Klor Nedir, Klorlama Nasıl Yapılır
Reverse Osmosis Sistemi Nedir
Ters Ozmoz Sistemlerinin faydaları
Dolamit Filtrasyon Sistemleri
Ultraviyole ve TOC Giderimi
Membran Filtre Teknolojisi
Ters Ozmoz Teknolojisi
Ozonlama ve Su Dezenfeksiyonu
Su Filtrasyon Sistemleri
Alkali iyonizer su arıtma
Su Yumuşatma sistemleri
Membran Filtre Teknolojisi
Arsenik ve insan sağlığına etkileri
Suyun Böbrekler Üzerindeki Etkisi
Reverse Osmosis Sistemler Zararlımı
Reverse Osmosis Su Arıtma
Su Yumuşatma Cihazları Nasıl Çalışır
Ultraviyole Işınları ve Su Dezenfeksiyonu
Kireçli su ile mücadele
Nano Filtrasyon Sistemleri
Multimedya Filtrasyon
Dealkalizasyon Su
Su Arıtma Cihazı Faydaları
Kimyasasallar ve Su Kirliligi
3T Su Arıtma, Goodtech su arıtma, Hayzek Su Arıtma, Water Fountain su arıtma
Su İle Bulaşan Hastalıklar
Ters Osmoz Çalışma Prensibi
Su dezenfeksiyon yöntemleri
Neden Su Arıtma

Ters Ozmoz Teknolojisi

 

  

TERS OSMOZ NEDİR NASIL ÇALIŞIR

 

Ters osmozun nasıl çalıştığını anlamak için doğada ozmoz sürecini anlamaya yardımcı olur. Farklı çözünmüş mineral konsantrasyonlarına sahip iki çözelti, yarı geçirgen bir zar ile ayrıldığında, su daha az konsantre çözeltiden daha yoğun çözeltiye akar. Yarı geçirgen zar örnekleri, canlı bir organizmanın hücre duvarları, tavuk yumurtasının içindeki zar, memelilerin bağırsak astarları veya bu karakteristiği gösteren insan yapımı malzemelerdir (plastik türü).

Ozmotik basınç, suyun "temiz" taraftan "kirli tarafa" (düşük mineralden yüksek mineral içeriğine kadar olan yan membran) ne kadar kötüye gitmeyi istediğinin bir ölçüsüdür ve mineral yoğunluk diferansiyeline göre yönetilir. Bu basınç şaşırtıcı derecede yüksek olabilir ve ağaçları suyun en derin kökten en uzun bacağa, çoğunlukla 100 veya daha fazla ayağa dikey bir mesafeye taşımak için kullandığı bir mekanizmayı açıklar. Su membrandan geçerken içerdiği minerallerin çoğu geride kalır.

Çözünmüş minerallerin (iyonların) çoğunu geride bırakarak su moleküllerini membrandan geçmesini sağlayan mekanizmalar tam olarak anlaşılamamıştır ancak basit filtrasyondan kesinlikle çok daha karmaşıktır. Difüzyon ve aktif taşıma, rol oynayan modellerdir. Bir tanım, ozmozu "su moleküllerinin dipole momentinin bir membranın diğer tarafındaki iyonlara ve kutup moleküllerine çekilmesinden kaynaklanan su moleküllerinin bir membrandan geçişi" olarak adlandırır.

Ters ozmoz sistemleri , diğer yönden akmaya çalışan doğal ozmotik basıncın üstesinden gelmek için "kirli taraf" (yüksek mineral içerikli taraf) üzerindeki insanın indüklediği basıncın yanı sıra, suyun yarı- geçirgen zar "temiz tarafa" geçirir. RO sürecinde, çözünmüş minerallerin% 98'i veya daha fazlası "kirli taraf" ın gerisinde kalıyor.

 

Son 20 yılda membran ve ticari RO sistemi teknolojisinde hızlı gelişmelerle ters ozmoz suyu deiyonize etmek için en uygun maliyetli teknolojilerden biri haline geldi. Sistemler tuzu deniz suyundan alabiliyor (tuzdan arındırma), günde birkaç milyon galon akışı var. Ters ozmoz pahalı ve tehlikeli kimyasallar kullanmadığından, kazan besleme suyu arıtımı, durulama suları, laboratuarlar gibi birçok uygulamada iyon degişimi demineralizasyonu değiştirmiştir.

 

Ters ozmoz, büyük miktardaki zar yüzey alanını küçük bir hacme sığdırmak için bir çekirdeğin çevresinde sarılmış membranları kullanır. Bu zarlar "spiral yara" olarak adlandırılır ve erken "içi boş fiber" sistemleri büyük ölçüde yer değiştirmiştir. Membran, çözünmüş iyonların% 98'inin temiz su akışına geçmesini önlediğinden, membranın "kirli" tarafında bir sürü mineral bırakılır. Bunları süpürüp ölçeklendirmeyi en aza indirgemek için (mineraller daha konsantre hale geldiği için çoğu çözünürlük konsantrasyonunu aşabilir ve çökelmeye veya membrana yapışmaya başlar ve böylece filtrasyon verimliliğini azaltır ve potansiyel olarak gereksiz hale getirir) tipik olarak toplamın yaklaşık% 25'i Besleme suyu membranın kirli tarafı boyunca boşaltmak için yıkanır. Konsantre minerallere ilaveten, besleme suyundaki asılı kirteki küçük parçacıkların büyük kısmı da boşaltma için yıkılır. Bu, çok temiz bir ürün suyu üretir çünkü en çok toplam organik karbon veya TOC dahil olmak üzere çok küçük parçacıklar (0,0001 mikrona kadar) da çıkarılır.

Ek mineral azaltma arzu edildiğinde, iyon degişimli demineralizasyon, ürün suyunu parlatmak için kullanılabilir. Çözülmüş iyonların% 98'inde RO işlemi sırasında uzaklaştırıldığından, iyon değiştirici reçineler borsalarda önemli kapasiteye sahiptir Besleme suyu ters ozmoz sisteminin akış yukarısında doğru şekilde işlenirse , sadece önemli bir hareketli kısmı olan bir pompaya sahip oldukları için bakım genellikle azdır. Günümüzde kullanılan en yaygın RO zarları klorla tahrip olmaktadır, bu nedenle ön işlem genellikle sodyum bisülfit gibi indirgeyici bir ajan ya da de klorinasyon (yani serbest klorin eliminasyonu) için aktif karbon filtreleri kullanmayı içerir.Kalsiyum ve magnezyum karbonatları kireç oluşumunu önlemek için azaltmak için iyon degişimi yumuşatma işlemi gerekebilir, ancak antiscalal kimyasalların hızlı gelişimi onları genellikle seçme yöntemi yapar (tuz tüketimini ortadan kaldırır). Su, önemli silt içeriyorsa, çoklu ortam filtrelemesi gerekebilir. Beslenme suyu, erken tedavi yöntemi belirtmeden önce bir silt yoğunluğu testi (SDI) ile değerlendirilmelidir çünkü prematüre membran yetmezliği ve / veya sık yıkama, yetersiz ön hazırlık tasarımından kaynaklanabilir. SDI, 30 psi'lik bir basıncı muhafaza ederken 0,45 mikron mutlak filtreden akan birkaç zamanlanmış tahliye koleksiyonundan hesaplanan bir birim-az sayıdır.

Bir RO içerisindeki ürün ve atık su akışı, makinenin hidrolik tasarımının bir fonksiyonudur ve sadece hafifçe değiştirilebilir. Su yoğunluğu sıcaklık ile belirgin bir şekilde değiştiği için, sıcak su (örn., 77 ° Fahrenheit), bir membrandan 40 ° Fahrenhideki suya oranla çok daha hızlı akar (çeşitli sıcaklıktaki akış hızı yaygın olarak üreticilerden temin edilebilir ve "akı hızı" Zarın). Çoğu üretici 77 ° F suya dayanan tasarım özelliklerini listeler. Bu, bu hesabı anlamayan birçok son kullanıcıya, birçok şehirdeki belediye suyunun kışın 40 ° F - 45 ° F en düşük seviyesine ulaşabilmesi nedeniyle bir RO makinesini yanlış bir şekilde seçmesine neden oldu, oysa kuyu suyu genellikle 55 ° F civarındaydı. ABD'nin büyük bir bölümünde ancak 75 ° F veya SE ABD'de daha sıcak olabilir. Bu parametrenin tasarım aşamasında dikkate alınması önemlidir. RO'ya ek olarak, bu tasarım değerlendirmesi, daha sıcak aylar boyunca daha yüksek akışları ele alması gerektiğinden ön işleme ekipmanına uygulanmalıdır.

 

WaterProfessionals® , ön-muameleyi sağlamak için ilgili değişkenleri belirlemek için sizinle birlikte çalışır ve RO makinesi (ler) tüm çalışma koşulları altında gereksinimlerinizi karşılamak üzere tasarlanmıştır.

 
 KMC ARITMA SİSTEMLERİ, SU ARITMA  CİHAZLARI VE EKİPMANLARI ALANINDA FAALİYET GÖSTERMEKTEDİR

 

 FAALİYET ALANIMIZ

REVERSE OZMOS SU ARITMA SİSTEMLERİ 

EVSEL SU ARITMA SİSTEMLERİ

BİNA TİPİ SU ARITMA SİSTEMLERİ

İŞ YERİ SU ARITMA SİSTEMLERİ

KUYU SUYU ARITMA SİSTEMLERİ

ENDÜSTRİYEL SU ARITMA SİSTEMLERİ

ULTRAVİOLE SU ARITMA SİSTEMLERİ

SU DEZENFEKTE SİSTEMLERİ

SU YUMUŞATMA SİSTEMLERİ

SU ARITMA YEDEK PARÇALARI

SU ARITMA  

 
 

KMC Su Arıtma Sistemleri KMC ARITMA SİSTEMLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Nenehatun Cad. 9/16 Çankaya, Ankara T: +90 (312) 436 40 47 F: +90 (312) - info@kmcsuaritmasistemleri.com
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Web sitesi içerisindeki dökümanlar ve resimler kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara kopyalanamaz. © 2013
Facebook
Web Tasarım